WARTA POSAGOWE – ZABEZPIECZENIE DZIECKA

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe gwarantuje, że w przypadku śmierci fundatora dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłacone. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać ustaloną sumę ubezpieczenia.
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę ma dostać Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia, a nie później niż po ukończeniu 25 lat. Może ona być jeszcze większa, jeśli towarzystwu uda się wypracować wyższe niż przewidziane zyski.
W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.
Opcja przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego gwarantuje, że dziecko dostanie ustaloną przy zwieraniu umowy kwotę po osiągnięciu określonego w umowie wieku, nawet gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek.
Na dodatkowym Funduszu Posagowym, możesz gromadzić oszczędności z których możesz skorzystać w dowolnym momencie w całości lub w części.

To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo

Jeśli fundatorzy polisy dożyją do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę. Odbierze ją również w razie wcześniejszej śmierci rodzica, bo WARTA przejmie opłacanie składek.
Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o:

  • – wypłatę renty posagowej dla dziecka, w razie śmierci fundatora (co miesiąc do końca okresu ubezpieczenia),
  • – jednorazową wypłatę w razie zgonu fundatora na skutek wypadku,
  • – przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa fundatora,
  • – dodatkowy Fundusz Posagowy dający  swobodę wpłat i wypłat środków,
  • – wypłatę w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
  • – wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego
  • – wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka