Warta Sposób na Raka

 

Nawet 200 000 zł w przypadku diagnozy
Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym może wynieść nawet 200 000 zł. Wypłata następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.

Suma ubezpieczenia może wynieść od 55 do 200 tysięcy złotych. Składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej.

Składka może być opłacana miesięcznie, półrocznie lub rocznie.

Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 18. do 60 roku życia.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne, 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

Zawarcie umowy następuje na podstawie krótkiego oświadczenia. Badania lekarskie nie są wymagane. Polisa jest wystawiana na miejscu.