Ubezpieczenia turystyczne i NNW

WARTA TRAVEL

W Warta Travel plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem – są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

• organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
• organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
• wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
• podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

• wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
• wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka)
• wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Aż 12 z 18 opcji pomocy assistance w Warta Travel plus nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych. Gwarantuje to, np. brak problemów z pokryciem kosztów transportu z zagranicy, w razie wypadku czy poważnej choroby lub zapewnienia opieki nad dziećmi w przypadku hospitalizacji opiekuna przez niezbędny okres.

NNW

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy, i w drodze do niej, i z powrotem?
Czy może ubezpieczasz się indywidualnie lub większą grupę przed wyjazdem i wolisz pełną 24 godzinną ochronę w życiu prywatnym i zawodowym?
A może uprawiasz sport? W Warta NNW znajdziesz ofertę dla siebie!

Ze względu na elastycznie kształtowany i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają:
o osoby indywidualne, pracujące, uczące się (zarówno krajowe jak i zagraniczne),
o pracodawcy (zakłady pracy),
o organizatorzy turystyki, hotele, pensjonaty, organizatorzy konferencji itp.
Umowa w swojej podstawowej wersji gwarantuje:
o Wypłatę świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego,
o Wypłatę świadczenia w razie stałego uszczerbku na zdrowiu,
o Zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych do 25 proc. sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 3 tys. zł).
o Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do wysokoći 25 proc. sumy ubezpieczenia (ale nie więcej niż 5 tys. zł)
Jakie sposoby naliczania wysokości świadczenia w Warta NNW?
W Warta NNW oferujemy trzy warianty naliczania świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
o Wariant 1 – proporcjonalny – w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się procentowi sumy ubezpieczenia.
o Wariant 2 – progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
o Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

Jesteś sportowcem i potrzebujesz ubezpieczenia tylko na zawody? Czy może wolałbyś mieć ochronę przez cały rok, bez względu na to, czy uprawiasz sport, czy odpoczywasz? W Warcie znajdziesz ofertę dla siebie!


pdfWARTA OWU NNW


pdfOWU WARTA TRAVEL plus