Ubezpieczenie pracowników

Grupowe ubezpieczenie na życie

WARTA Ekstrabiznes jest nowoczesnym grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym firmom zatrudniającym minimum 3 osoby.
Pracodawca ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a pracownicy mogą zyskać szeroki zakres ochrony.
Elastyczność tego ubezpieczenia pozwala na dostosowanie części ochronnej do zindywidualizowanych potrzeb klienta wynikających np.: ze specyfiki profilu zawodowego pracowników z jednoczesną możliwością przeznaczenia części środków na inwestycje w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
Specjalnie przygotowane pakiety pozwalają łatwo i szybko dobrać najlepszą ofertę oraz uzyskać rabaty.

Umowę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy zawrzesz u nas w biurze.

Warta Business Travel

WARTA Business Travel polecamy pracodawcom i właścicielom firm, którzy chcą zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację tak za granicę, jak i pozostających w Polsce. Polisa WARTA Business Travel w wersji VIP może być też rodzajem bonusu dla kadry menedżerskiej, bo obejmuje również wyjazdy prywatne
Zaletą z punktu widzenia pracodawcy jest minimum formalności przy obsłudze ubezpieczenia i system rozliczeń powodujący, że klient płaci składkę tylko za rzeczywiście wykorzystany czas ochrony.
Umowa zawiera wiele ciekawych opcji min. zwrot kosztów, gdy pracownik nie może wyjechać, pokrycie kosztów wysłania pracownika zastępczego czy pomoc organizacyjną dla menedżerów.

Z punktu widzenia pracowników ciekawsze opcje to:
-assistance medyczny – obejmujący kompleksową opiekę w razie kłopotów ze zdrowiem,
-assistance podróżny – gwarantujący m.in. wizytę osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji,
-assistance domowy – zapewniający na jeden telefon pomoc interwencyjną, np. dozór mienia i sprowadzenie ślusarza, który wymieni zamki w przypadku włamania w czasie pobytu za granicą,
-usługi concierge – polegające na organizacji np. pobytu w hotelu, zakupu biletów, itp.

Z punktu wiedzenia pracodawcy najciekawsze opcje to:
-zorganizowanie i opłacenie biletu osobie na zastępstwo pracownika, który w czasie wyjazdu zachorował lub miał wypadek (pomoc w zalezieniu na miejscu pracownika tymczasowego we współpracy z trzema biurami pracy tymczasowej).
Klient ma przede wszystkim niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską a może mu jej udzielić zarówno placówka publiczna jak i prywatna.
Bez względu na to czy WARTA Business Travel obejmuje tylko podróż po Polsce, czy tylko wyjazd zagraniczny, ochrona w razie kłopotów ze zdrowiem obejmuje koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego:
-pobyt i leczenie w szpitalu,
-wizyty lekarskie,
-badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza,
-transport między placówkami medycznymi,
-naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez (bezpośrednio po wypadku),
-zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
-leczenia stomatologicznego – z wyłączeniem leczenia profilaktycznego i protetycznego,
-leczenia związanego z ciążą – do jej 25 tygodnia włącznie.
W zależności od wybranego wariantu może działać tylko w czasie wyjazdów za granicę lub w czasie podróży po Polsce.

Ważne! W zależności od zakresu geograficznego polisy, różni się też zakres ubezpieczenia.

Pakiet WARTA BusinessTravel jest dostępny w dwóch pakietach: rotacyjnym i VIP, różniących się zakresem ochrony i zasadami jej udzielania.
Ten pierwszy jest skierowany do pracowników. Drugi – do kadry menedżerskiej.
W WARCIE nie musisz przy podpisywaniu umowy dokładnie określać ile dni Twoi pracownicy spędzą w delegacji i monitorować czy ta liczba nie została przekroczona.
Deklarujesz przybliżoną liczbą dni i rozliczasz się raz w roku po zakończeniu umowy – albo dopłacasz składkę, albo dostajesz zwrot.
Ochrona dla wyjeżdżającego pracownika czy grupy pracowników jest uruchamiana automatycznie. Wystarczy wysłanie tzw. wniosku podróżnego, najpóźniej dzień przed wyjazdem na adres e-mail, faxem lub listem poleconym. W przypadku VIP-ów nie wymagamy takich zgłoszeń.