Ubezpieczenia komunikacyjne

Dobre ubezpieczenia aut

Dla wszystkich firm, które mają przynajmniej 5 aut.

Ubezpieczenie w ramach programu flotowego pozwala na oszczędność:

-pieniędzy – stawki za ubezpieczenie w tego typu programach są indywidualnie negocjowane i mogą być naprawdę atrakcyjne. Oczywiście jeśli pracownicy dbają o samochody!

Dodatkowo, standardowa polisa AC, już w zakresie podstawowym nie przewiduje żadnych udziałów własnych oraz wyklucza procentowe pomniejszenie wartości części z tytułu ich zużycia – co pomniejsza wysokość ewentualnego odszkodowania. Wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia auta, co oznacza, że po wypadku nie trzeba dopłacać, żeby uzupełnić ten ubytek.

-czasu – kwestię ubezpieczenia aut załatwia się raz w roku. Poi sprzedaży lub kupnie kolejngoe autao, pomożemy załatwići wszystkie formalności związane z zakończeniem umowy czy zawarciem kolejnej.
-nerwów – polisy AC Warty są oparte o formułę all risk, czyli od wszystkich ryzyk. To oznacza odpowiedzilaność za wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Od strony prawnej taka formuła powoduje przeniesienie tzw. ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. Ty zgłaszasz roszczenie, a towarzystwo chcąc odmówić wypłaty musi wyraźnie wskazać, który punkt warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność.